THỜI SỰ

LÀO CAI THAM GIA XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
👤Vũ Thắng, Hồng Ngọc 🕔14/10/2021

KHÔI PHỤC LẠI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch thí điểm chạy lại tàu khách và vận tải hành khách đường bộ trở lại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã thông báo sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu khách trên tuyến Bắc-Nam và Hà Nội-Hải Phòng đồng thời công bố các ga đón,...

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO 3 DỰ ÁN LUẬT
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

CHO Ý KIẾN VIỆC BỔ SUNG VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 CỦA TỈNH QUẢNG NAM
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Cũng trong chiều nay, UBTVQH cho ý kiến về Về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đã trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về nội dung này

CẦN RÀ SOÁT KỸ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA VỚI QUY HOẠCH QUỐC GIA
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Cho ý kiếnvề Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)tại phiên họp chiều nay, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực chính phủ trong việc đưa ra được định hướng có tầm nhìn dài hạn,...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Trình bày báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế cho rằng, thời gian qua, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tuy nhiên việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch,...

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI BẢO ĐẢM TÍNH TỔNG THỂ, TẦM NHÌN DÀI HẠN
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, UBTVQH cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia....

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ NHẰM CUNG CẤP THÔNG TIN SÁT THỰC
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Trên nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận, các quy định của Luật Thống kê, các Luật chuyên ngành có liên quan, khả năng có thể tính toán các chỉ tiêu thống kê do các Bộ, ngành đề xuất và thực tiễn triển khai của các quốc gia khác trên thế giới,...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN LẦN 2 VỀ DỰ ÁN LUẬT THỐNG KÊ
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

Cuối phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung này.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHI RÚT NGẮN KỲ HỌP
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔13/10/2021

“Cần rút ngắn tối đa thời gian của kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất, bởi đây là kỳ họp rất quan trọng. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cần chủ động các phương án trong việc họp trực tuyến, trực tiếp”....

CỬ TRI SƠN LA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)
👤Hoàng Hà- Sơn Nam 🕔13/10/2021

Tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri cho các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới, hôm nay Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị “Tham gia ý kiến vào dự án Luật Kinh doanh Bảo hiểm (Sửa đổi).

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2021

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19” TRÊN MẠNG XÃ HỘI VCNET
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2021

BIẾN THÁCH THỨC THÀNH ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2021

CẦN THẬN TRỌNG ĐỐI VỚI GÓI CẤP BÙ LÃI SUẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2021