BẮC GIANG PHẤN ĐẤU ĐẠT 16,7% MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Thực hiện: Diệu Huyền - Phạm Kiên 09/07/2018

"Để đat được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 đạt 16,7%, Bắc Giang cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp." là một trong những nội dung chính được lãnh đạo UBND tỉnh Băc Giang đặt ra tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được khai mạc sáng nay, tại Bắc Giang.