THỜI SỰ 22H - 25/6/2019

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 26/06/2019

Chương trình Thời sự tối 22h ngày 25 tháng 6 năm 2019 phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam