THỜI SỰ TỐI NGÀY 02/7/2020

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 03/07/2020