PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện: Võ Linh - Võ Quốc 18/01/2021

PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH