CHÍNH TRỊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA KHI CHÍNH QUY HÓA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ
👤Nguyễn Tùng - Quang Sỹ 🕔18/05/2018

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT QUY HOẠCH ĐẾN CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH
👤Nguyễn Tùng - Quang Sỹ 🕔18/05/2018

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH
👤Nguyễn Tùng - Quang Sỹ 🕔18/05/2018

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ
👤Nguyễn Tùng - Nhật Huy 🕔15/05/2018

TIN TƯỞNG VÀO NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG TỪ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7
👤Kim Yến - Anh Tuấn - Thế Anh 🕔14/05/2018

Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương. Nội dung và các Nghị quyết được thông qua tại hội nghị đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân cả nước.

NÊN HAY KHÔNG ĐỂ DOANH NGHIỆP TỰ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG?
👤Diệu Huyền - Thùy Linh - Phạm Kiên 🕔12/05/2018

Thưa quý vị và các bạn. Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là một trong 3 đề án quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7....

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
👤Đặng Linh - Hoàng Sơn- Anh Tuấn 🕔12/05/2018

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra va bế mạc sáng nay.

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 5
👤Nguyễn Tùng - Quang Sỹ 🕔11/05/2018

PHỎNG VẤN PGS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
👤Diệu Huyền - Phạm Kiên 🕔11/05/2018

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, Đề án trình Trung ương7 đề xuất nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn....

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY
👤Nguyễn Tùng - Thế Anh 🕔08/05/2018

Luật Công an Nhân dân sửa đổi dự kiến sẽ trình kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 với nhiều điểm mới. Đáng chú ý, Luật sửa đổi sẽ quy định về lực lượng công an xã, theo đó lực lượng này sẽ được xây dựng là chính quy.

CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ ĐẤT NÔNG NGHIỆP VEN SÔNG LÔ
👤Nguyễn Tùng - Xuân Đông 🕔08/05/2018

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 tại huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng mất đất nông nghiệp, sạt lở chân đê ven sông Lô do tình trạng khai thác cát sỏi tràn lan....

KHÔNG CÓ VÙNG CẤM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC
👤KIm Yến - Trung Hiếu 🕔08/05/2018

Từ sau Đại hội XII của Đảng, đang có một sự chuyển động tích cực trong công tác kiểm tra thi hành kỷ luật....

NHỮNG KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7
👤Nguyễn Tùng - Kim Yến - Lê Cường 🕔08/05/2018

Những kỳ vọng của cử tri, Đảng viên và nhân dân cả nước về Hội nghị Trung ương 7 nhất là công tác cán bộ.

ỦY BAN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA
👤Hoàng Nhân - Tăng Sắc 🕔07/05/2018

Sáng nay, Phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho một số gia đình chính sách ở 03 huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú - Bến Tre.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG PHẠM MINH CHÍNH TIẾP ĐOÀN BỘ MÔI TRƯỜNG NHẬT BẢN
👤Kim Yến - Thế Anh 🕔05/05/2018

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương , Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, Chánh văn phòng Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Ngài Arata Takebe