CHÍNH TRỊ

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÂU CỬ TP HẢI PHÒNG
👤Thiện Đoan - Huyền My - Tùng Dương 🕔23/05/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Điều đó vừa mang ý nghĩa lớn lao chung, vừa có ý nghĩa riêng với từng địa phương trên cả nước....

NGÀY HỘI NON SÔNG: NGÀY BẦU CỬ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HÒM PHIẾU PHỤ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: NƠI ĐỊA ĐẦU BIÊN GIỚI HOÀN THÀNH 100% BẦU CỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: HÀ GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG ĐỖ THÁI DƯƠNG - GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH THUẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI BÁC SỸ NGUYỄN TRUNG CẤP - BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI BÀ ĐÀO HỒNG LAN - BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI PHÓNG VIÊN THU HẰNG TẠI TÒA NHÀ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI PHÓNG VIÊN VÕ LINH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN ĐẠO - CHỦ TỊCH UBMTTQ HUYỆN LÝ SƠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI PHÓNG VIÊN PHẠM CƯỜNG TẠI TỈNH PHÚ THỌ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI BÀ CAO THỊ HÒA AN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH PHÚ YÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI PHÓNG VIÊN MỸ PHƯỢNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI PHÓNG VIÊN TRUNG HIẾU TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021