TIẾNG VỌNG THỜI GIAN

SỨC SỐNG BỀN LÂU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua - tư tưởng đó là của Chủ tịch Hồ Chí Minh....

QUỐC HIỆU VÀ KINH ĐÔ QUA CÁC THỜI KỲ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/05/2018

TINH HOA NGHỆ THUẬT SƠN SON THẾP VÀNG VIỆT NAM
👤Lệ Hồng 🕔07/05/2018

Trong bề dày văn hóa vài ngàn năm với lịch sử lúc thăng lúc trầm của biết bao triều đại, Việt Nam có những vẻ đẹp thể hiện sự văn minh của các bậc đế vương, tiên tổ qua các thời kỳ được lưu truyền lại đến muôn đời sau....

GIÁ TRỊ CỦA TIỀN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/04/2018

NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT NHỮNG DẤU ẤN DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/04/2018

Hoa Lư – Kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt được vua Đinh Tiên Hoàng khởi lập từ năm 968 là trung tâm kinh tế - chính trị - quân sự và văn hoá đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam sau hàng nghìn năm bắc thuộc....

TIẾNG VỌNG THỜI GIAN - NGƯỜI VẼ QUỐC HUY VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/03/2018

HUYỀN TÍCH TRƯNG NỮ VƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/03/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI TẬP 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/03/2018

TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ - SẮC TẾT, MÀU XUÂN, HỒN DÂN TỘC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2018

Tranh dân gian Đông hồ với những “nét tươi trong”, mộc mạc, bình dị mang theo ước vọng về một cuộc sống đủ đầy và những giá trị văn hóa đậm chất dân gian...cứ thế đi vào sử sách, thơ ca, lắng đọng vào tâm hồn người Việt.

MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 1
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

Ngày 31-7-2009, với việc tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn là tư liệu đầu tiên của Việt nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã trở thành nơi bản quản di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam....

KHOA BẢNG VIỆT NAM QUA DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP VIỆT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

VẺ ĐẸP CỦA HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/02/2018

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới....

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/02/2018

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới....