TIẾNG VỌNG THỜI GIAN

KHOA BẢNG VIỆT NAM QUA DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP VIỆT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2018

VẺ ĐẸP CỦA HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/02/2018

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới....

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/02/2018

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới....

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG : KHÁM PHÁ KHẢO CỔ HỌC DƯỚI LÒNG TÒA NHÀ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2018

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới....

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/01/2018

TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRÊN BẦU TRỜI HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

Chiến công oanh liệt “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã cách đây hơn bốn thập kỷ. Tuy nhiên, độ lùi thời gian chẳng thể làm mờ ký ức của một thời lửa đạn, mà càng làm cho chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử trọng đại này.

NHỮNG NGÀY ĐẦU TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2017

DẤU ẤN VĂN HOÁ PHÁP QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/12/2017

Tại trung tâm lưu trữ Quốc gia I, thuộc Cục văn thư lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, hiện đang còn lưu giữ rất nhiều những tài liệu quý về thời kỳ người Pháp ở Việt Nam....

MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/12/2017

Ngày 31-7-2009, với việc tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn là tư liệu đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã trở thành nơi bảo quản di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam....

KÝ ỨC THỜI TEM PHIẾU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

Ai cũng biết, thời bao cấp là khái niệm được sử dụng để chỉ một giai đoạn mà hầu hết mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều diễn ra theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung do Nhà nước điều hành chỉ huy....

ĐỘC ĐÁO KIẾN TRÚC PHÁP TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2017

Kiến trúc là nghệ thuật tạo dựng không gian, môi trường sống cho con người. Nghệ thuật kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển của nhân loại, kể từ thủa hồng hoang cho đến thời đại văn minh công nghiệp ngày nay....

NHỮNG SẮC LỆNH ĐẦU TIÊN VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC
👤: Lê Hải Điệp 🕔06/11/2017

Nằm trong kho lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang lưu giữ một bảo vật quốc gia – Tập sắc lệnh của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946....