TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

ĐỔI MỚI TẠI DIỄN ĐÀN NGHỊ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI
👤Ngọc Thạch 🕔20/11/2015

Tại Kỳ họp thứ 10, khóa 13, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành với cách thức mới. Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Chính phủ, cũng là cách thức để thực hiện chủ trương chất vấn đến cùng....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT
👤Bích Ngọc - Hồng Dũng 🕔20/11/2015

Cũng trong sáng ngày 19/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng và nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật dược sửa đổi. Còn trong chiều ngày 19/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dược (sửa đổi) và Dự án Luật về Hội

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 19/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Tiến Cường 🕔19/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔19/11/2015

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản....

ĐỔI MỚI CHẤT VẤN ĐÁP ỨNG SỰ KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI
👤Ngọc Thạch 🕔19/11/2015

Tại Kỳ họp thứ 10, khóa XIII, hoạt động chất vấn được tiến hành với cách thức mới. Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Chính phủ, cũng là cách thức để thực hiện chủ trương chất vấn đến cùng....

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI
👤Thành Chung - Lan Hương 🕔19/11/2015

Sau 3 Phó tướng Chính phủ, 16 bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời chất vấn trên hội trường về các vấn đề cụ thể liên quan đến các lĩnh vực được giao phụ trách, sáng 18/11,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 18/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔18/11/2015

KẾT LUẬN 2 NGÀY RƯỠI CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015

Kết luận 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Các phiên họp chất vấn của kỳ họp này có chất lượng hơn trước. Đã có 54 lượt đại biểu phát biểu đặt câu hỏi, trong đó 18 đại biểu đặt 27 câu hỏi với Thủ tướng và 1 câu hỏi với Chủ tịch Quốc hội....

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐĂNG ĐÀN TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI
👤Thành Chung 🕔18/11/2015

Sáng ngày 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trước Quốc hội làm rõ thêm một số vấn đề mang tính chiến lược, vĩ mô cũng như các lĩnh vực cụ thể mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,...

QUỐC HỘI TIẾP TỤC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Ngọc Thạch – Mỹ Ngọc – Hồng Quân 🕔18/11/2015

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Bộ trưởng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội....

NGHỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG VỚI HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ NÓNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015

Sáng ngày 18/11, Quốc hội tiếp tục thực hiện phiên chất vấn các thành viên Chính phủ và chất vấn Thủ tướng Chính phủ . Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi....

QUỐC HỘI TIẾP TỤC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Hải Yến - Lan Hương - Mạnh Việt - Hồng Quân 🕔18/11/2015

Ngày 17/11 bước sang ngày thứ 2 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội. Đã có 11 vị bộ trưởng, trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội....

TRỰC TIẾP PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CHIỀU NGÀY 17-11-2015
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2015

Chiều 17/11, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa 13 bước sang ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 17/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔17/11/2015

Ý KIẾN CỦA CỬ TRI ĐÁNH GIÁ VỀ PHIÊN CHẤT VẤN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2015

Phiên chất vấn và trả lời chất vất tại hội trường sáng 17/11 thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Ngay sau đây là một số ý kiến của cử tri đánh giá về phiên chất vấn