TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TẠM GIỮ, TẠM GIAM
👤Bùi Cường - Mạnh Việt 🕔09/11/2015

Sáng 9/11, bắt đầu tuần làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN NHIỀU VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2015

Thưa quý vị và các bạn! Các phiên thảo luận về tình hình kinh tễ xã hội năm 2015 và 2016 là nội dung chính tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội. Cũng trong tuần, Quốc hội Việt Nam đón Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 06/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Thu Quỳnh 🕔06/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, chiều 6/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Bên hành lang Quốc hội Phóng viên Thu Quỳnh sẽ thông tin về một số nội dung được Quốc hội thảo luận....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Thành Nam - Mạnh Việt 🕔06/11/2015

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Đây là Bộ luật quan trọng đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (SỬA ĐỔI)
👤Lan Hương A - Trung Hiếu 🕔06/11/2015

Chiều 5/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
👤Mỹ Ngọc - Hồng Quân 🕔05/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 05/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 05/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔05/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 05/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Bích Ngọc - Hồng Quân 🕔05/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 04/11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật báo chí (sửa đổi), thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 04/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔04/11/2015

Chiều 4/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật báo chí (sửa đổi), lúc này, bên hành lang Quốc hội, phóng viên Bùi Cường sẽ trao đổi với các đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
👤Bích Hạnh - Mạnh Việt 🕔04/11/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 4/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi)....

QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Huy Vinh - Mạnh Việt 🕔04/11/2015

Sáng 3/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TÌNH HÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
👤Thành Nam - Hồng Quân 🕔04/11/2015

Chiều 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 04/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Tiến Cường 🕔04/11/2015

Thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 4/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đấu giá tài sản....

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2015

Hôm nay (4/11) , Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Chính phủ trình dự án Luật đấu giá tài sản,...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

Liên quan đến kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với các Đại biểu Quóc hội về vấn đề này