TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Huy Vinh - Mạnh Việt 🕔03/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, sáng ngày 03/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016 (SÁNG NGÀY 03/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 03/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 02/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔02/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Hải Yến - Lan Hương A - Mạnh Việt 🕔02/11/2015

Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016....

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2015

Ngày 2/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 bước sang tuần làm việc thứ ba,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 02/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔02/11/2015

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP
👤Bùi Cường 🕔02/11/2015

Kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XIII đã kết thúc tuần làm việc thứ hai....

CẦN HOÀN THIỆN KHUÂN KHỔ PHÁP LÝ ĐIỀU TIẾT HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU
👤Hải Yến – Quang Định 🕔31/10/2015

Theo chương trình, bước vào tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội, ngày 2/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔31/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 30/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔30/10/2015

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Quang Anh 🕔30/10/2015

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận sáng 30/10 bổ sung nhiều nội dung mới so với Bộ luật Hình sự hiện hành. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một trong những điểm mới đó

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔30/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đây là dự án luật lớn, được đại biểu Quốc hội và nhân dân đặc biệt quan tâm:

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
👤Thành Nam – Bảo Thái – Thế Anh 🕔30/10/2015

Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế theo cơ sở Tờ trình của Chính phủ trước đó.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 30/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔30/10/2015