TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT THUẾ (SỬA ĐỔI)
👤Thành Nam – Bảo Thái – Thế Anh 🕔30/10/2015

Tiếp tục tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 30/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), nghe báo cáo giải trình tiếp thu,...

DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG - TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÔNG TIN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/10/2015

Việc ra đời dự thảo luật an toàn thông tin mạng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về an toàn thông tin theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔29/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn thông tin mạng....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 29/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔29/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 29/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔29/10/2015

VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN
👤Bùi Cường – Bích Ngọc – Chí Phương 🕔29/10/2015

Chiều ngày 28/10, các Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 28/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔28/10/2015

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM
👤Bích Ngọc - Bùi Cường - Chí Phương 🕔28/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 28/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo công tác phòng ngừa,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Thế Anh 🕔28/10/2015

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 28/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔28/10/2015

Sáng 28/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 27/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔27/10/2015

GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
👤Lan Anh - Hồng Quân - Thế Anh 🕔27/10/2015

Chiều ngày 27/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔27/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 26/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔26/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 26/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔26/10/2015

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 vừa qua và lấy ý kiến qua nhiều hội nghị....