TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

QUỐC HỘI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI
👤Lan Hương A 🕔26/10/2015

Ngày 20-10 vừa qua, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo sôi nổi tại nghị trường....

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Thành Nam - Mạnh Việt 🕔24/10/2015

Tiếp tục ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, ngày 24/10, Quốc hội dành cả ngày để góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 24/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔24/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 24/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔24/10/2015

CẦN CÓ GIẢI PHÁP MẠNH MẼ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG 5 NĂM TỚI
👤Mỹ Ngọc - Chí Phương 🕔24/10/2015

Thảo luận ở đoàn về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 23/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔23/10/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
👤Mỹ Ngọc – Chí Phương 🕔23/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, sáng 23/10, các đoàn Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 23/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔23/10/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KT-XH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, ngày 22/10, Quốc hội dành cả ngày làm việc ở tổ,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 22/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, hôm nay, Quốc hội dành cả ngày làm việc ở tổ,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Lan Hương - Chí Phương 🕔22/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 22/10, Quốc hội làm việc ở tổ,...

DỰ ÁN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ DỰ THẢO LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
👤Thành Nam - Hồng Quân 🕔22/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 21/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 22/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2015

GẶP MẶT NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 13
👤Hải Yến – Ngọc Duy 🕔21/10/2015

Nhân Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều tối ngày 20/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội tổ chức gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa 13....