TOÀ ÁN NHÂN DÂN

HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI GÓP PHẦN XÂT DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔17/06/2019

Sau 7 tháng triển khai thực hiện thí điểm, các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tỉnh Quảng Ninh đã hòa giải, đối thoại thành 1.062 đơn; góp phần giảm đáng kể số vụ việc mà Tòa án phải giải quyết....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 52
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 51: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 50: ÁN LỆ - TẠO BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 49: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2019

Tòa án nhân dân tối cao đã tham khảo Luật về hòa giải của 66 quốc gia trên toàn thế giới và tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học pháp lý, các cơ quan hữu quan về Dự án Luật....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 48: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2019

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đạo luật để phòng, chống tham nhũng....

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 47
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 46
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/03/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 45: SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014
👤Nhóm phóng viên 🕔25/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 44: PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/02/2019

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng. Đất nước tiếp tục phát triển. Đối với công tác của các tòa án thuận lợi rất nhiều, nhưng thách thức cũng không nhỏ....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 43: 10 ĐẠI ÁN TIÊU BIỂU ĐƯỢC XÉT XỬ TRONG NĂM 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 42
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔15/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 41: TÒA ÁN CÁC CẤP THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUYỀN TƯ PHÁP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/12/2018

Năm 2018, mặc dù số lượng các loại vụ việc mà Tòa án các cấp phải thụ lý, giải quyết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng với việc đề ra nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế,...

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 40: TÒA ÁN QUÂN SỰ CÁC CẤP HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ
👤Truyền hình Quốc hội 🕔17/12/2018

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ Tổng Tham mưu và chỉ huy các cấp, các Toà án quân sự đã chủ động tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua,...

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 39: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/12/2018

Thẩm phán là một chức danh tố tụng, là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp....