TOÀ ÁN NHÂN DÂN

TAND HAI CẤP TỈNH NINH BÌNH: HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/07/2018

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện các giải pháp đột phá, xiết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động xét xử, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức,...

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 29: TAND HAI CẤP TỈNH ĐỒNG THÁP: THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN ĐÚNG ĐẮN QUYỀN TƯ PHÁP
👤Minh Giang - KimThoa - Quang Anh - Hải Đăng 🕔16/07/2018

Ngay từ đầu năm 2018, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị Tòa án trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử và 10 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống TAND....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 28: TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN: DẤU ẤN QUAN TRỌNG CỦA TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP
👤Minh Giang - Quang Anh - Kim Thoa - Hải Đăng 🕔02/07/2018

Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 27: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI – ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA NÂNG CAO “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, VÌ CÔNG LÝ”
👤Minh Giang - Quang Anh - Hải Đăng - Quang Dũng 🕔18/06/2018

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã vượt lên mọi khó khăn, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện tốt các giải pháp đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xét xử các loại vụ án, góp phần tích cực trong giữ vững an ninh trật tự,...

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 03/6/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/06/2018

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 26: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
👤Minh Giang - Kim Thoa - Quang Anh - Hải Đăng - Thế Anh 🕔06/06/2018

Nâng cao chất lượng công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính là một trong các giải pháp có tính chất đột phá của hệ thống Tòa án

TÒA ÁN NHÂN DÂN: TAND TỈNH LẠNG SƠN - 4 NĂM LIỀN ĐẠT THÀNH THÍCH THI ĐUA XUẤT SẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2018

# Với chức năng là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã vượt lên mọi khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao....

TAND HAI CẤP TỈNH VĨNH PHÚC: TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP
👤Quang Anh - Kim Thoa - Minh Giang - Hải Đăng 🕔06/05/2018

Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm là 1 trong 14 giải pháp mà Chánh án TANDTC yêu cầu TAND các cấp cần đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử.
Chương trình Tòa án nhân dân số 24 phát sóng ngày 06/05/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 23: ĐỔI MỚI MẠNH MẼ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TÒA ÁN
👤Mạnh Hồng - Minh Giang - Quang Anh - Kim Thoa - Hồng Dũng - Anh Đức - Hải Đăng 🕔26/04/2018

Trong những năm qua, công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân đã có những đổi mới rất quan trọng trên nhiều mặt, tạo điều kiện ổn định về tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ
Phát sóng: 22/04/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 08-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 25-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 12-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/03/2018

Phát biểu khai mạc hội thảo “Góp ý dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán” diễn ra vào ngày 8/3 vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nêu rõ, Tòa án là một thiết chế quan trọng trong bộ máy Nhà nước, có nhiệm vụ xét xử,...

TOÀ ÁN NHÂN DÂN NGÀY 26-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 18-2-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/02/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN NGÀY 12-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2018