TỌA ĐÀM CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ

Tọa đàm: Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔Thứ hai, 20/6/2016