VIỆT NAM LÀ HÌNH MẪU CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 20/10/2020