VĂN HÓA ĐỌC VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VỐN TRI THỨC, KỸ NĂNG SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 04/11/2020