VIỆT NAM LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI PLASMA ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 01/11/2020