TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước những biến động về dân số
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2017

Bảo hiểm xã hội một lần và mục tiêu an sinh xã hội bền vững
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2017

Từ nghị trường đến cuộc sống ngày 15-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2017

Giải pháp nào cho công tác phát triền và quản lý chợ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2017

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với đảm bảo QPAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/09/2017

Đào tạo nghề, mục tiêu lớn của bảo hiểm thất nghiệp
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2017

Luật lưu trữ, phát huy giá trị di sản tài liệu lưu trữ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2017

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2017

Đại học không còn là học đại
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/09/2017

Khó khăn trong phát triển và quản lý chợ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

Những vấn đề đặt ra đối với tội phạm công nghệ cao
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

Kiên trì mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/08/2017

Người dân khốn đốn vì phân bón giả, kém chất lượng
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/08/2017

Án lệ - bước tiến tích cực trong cải cách tư pháp
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/08/2017