TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

GIẢI PHÁP NÀO THÚC ĐẨY CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ATVSLĐ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/07/2017

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực, nhưng đến nay các qui định của Luật và các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động được kỳ vọng giải quyết vẫn chưa có nhiều chuyển biến....

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2017

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/07/2017

HÀNH LANG PHÁP LÝ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2017

NHỮNG HỆ LỤY TỪ KINH DOANH ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2017

THÁCH THỨC CỦA HÔN NHÂN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/06/2017

LUẬT QUY HOẠCH GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC NGÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/06/2017

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/06/2017

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ NGÀNH THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2017

CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2017

BẤT CẬP KHI THỰC HIỆN GIAO ĐẤT GIỮ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2017

THIẾU NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2017

NGƯỜI CÓ HIV CÒN KHÓ KHĂN KHI BẢO VỆ QUYỀN LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2017

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ THÚC ĐẨY XỬ LÝ NỢ XẤU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2017

CHÍNH THỨC HÓA HỘ KINH DOANH, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2017