TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

ĐẦU TƯ CÔNG- THÁO GỠ NÚT THẮT ĐỂ CHẮC MÀ KHÔNG CHẬM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 08-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2017

Thể dục thể thao quần chúng - Nền tảng phát triển thể thao bền vững

BẢO TỒN BIỂN VÀ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THUỶ SẢN - KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/11/2017

EU đã chính thức tuyên bố rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thuỷ sản Việt Nam vào ngày 23/10 vừa qua. Đây là một thách thức không nhỏ đối với ngành thuỷ sản....

TẠO ĐÀ THÚC ĐẨY ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ DẶC BIỆT PHÁT TRIỂN
👤Hải Điệp 🕔06/11/2017

TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIẢM BỘI CHI NGÂN SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2017

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2017

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH GIAO VÀ CHO THUÊ MẶT NƯỚC BIỂN ĐỂ PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2017

XÓA BỎ RÀO CẢN KHUYẾT TẬT TRONG VIỆC LÀM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2017

ĐỂ BẠO LỰC KHÔNG CÒN LÀ NỖI ÁM ẢNH HỌC ĐƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2017

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ AN NINH MẠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2017

KHAI THÁC TẬN DIỆT CẠN KIỆT NGƯ TRƯỜNG THỦY SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017

Thực trạng sử dụng “lồng bát quái”, xung điện, các loại lưới mắt nhỏ… để đánh bắt thủy hải sản đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại hầu hết các ngư trường. Những hình ảnh này, chúng tôi vừa mới ghi lại được ngay tại vùng biển gần bờ thuộc đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng....

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐẢM BẢO TÍNH TỰ CHỦ VÀ CÔNG BẰNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2017

SỬA ĐỔI LUẬT QUỐC PHÒNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2017