TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẰNG PHÁP LUẬT
👤Đào Anh Thư 🕔11/03/2019

Chương trình có đề cập đến một số văn bản pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và những nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ động vật hoang dã

ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013
👤Diệu Linh 🕔05/03/2019

DU LỊCH VIỆT NAM NHỮNG NÚT THẮT CHỜ ĐƯỢC THÁO GỠ
👤Thu Trang - Linh Chi 🕔05/03/2019

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ
👤Quang Dũng - Phạm Cường 🕔01/03/2019

Với mục tiêu bảo đảm nguồn nhân lực là bác sĩ có tay nghề cao để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cho người dân ở những khu vực khó khăn....

CÔNG TÁC LẬP PHÁP VÀ NHỮNG DỰ ÁN LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2019

Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Đây cũng là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Năm 2018 đã khép lại với hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội khóa XIV....

CHUNG TAY ĐỂ HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VƠI BỚT NHỮNG NỖI LO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2019

Ở những ngôi trường PTDT nội trú, hoàn cảnh éo le như Nguyễn Thu Hiền không phải là hiếm và tựu chung trong ấy là hình ảnh của những bản làng nghèo khó, của những mẹ cha tần tảo, lam lũ và những đứa trẻ như Hiền chỉ có con đường duy nhất là học tập để vươn lên thoát nghèo....

BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ: GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
👤Hiền Trang 🕔11/02/2019

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta....

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/02/2019

Năm 2019, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT là đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, có các công trình trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua....

NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
👤Phạm Cường - Quang Dũng 🕔01/02/2019

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ VÀ NHỮNG MONG MỎI CÒN ĐÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Những khó khăn mà nhiều trường PTDT bán trú ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của cả đất nước đang gặp phải không chỉ nằm ở việc thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng không đảm bảo, mà đằng sau đó là biết bao nỗi niềm của thầy và trò, về mong mỏi tạo dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp hôm nay,...

CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN: MỞ RA CƠ HỘI HỌC TẬP - NỐI DÀI ƯỚC MONG DỰNG XÂY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Cùng là con em dân tộc thiểu số được đi học theo diện cử tuyển, nhưng sau khi tốt nghiệp, Bàn Tài Quý được sắp xếp việc làm ngay tại địa phương. Còn Hoàng Thị Hạnh phải chạy vạy đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Ba năm sau ngày tốt nghiệp, Hạnh lấy chồng, sinh con....

ĐỂ BƯỚC CHÂN KHÔNG LỠ NHỊP TỚI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Luật Giáo dục hiện hành; Luật Phổ cập giáo dục tiểu học; Luật Trẻ em đều có các quy định để đảm bảo quyền được giáo dục của đồng bào các dân tộc thiểu số....

PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - ĐỪNG QUÊN TRẺ EM NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2019

ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA KHÔNG LÁI XE
👤Hoàng Yến - Nguyễn Hùng - Lê Quang 🕔27/12/2018

CẦN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
👤Kim Yến - Cao Hoàng - Dương Âu 🕔26/12/2018

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc....