TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ THÚC ĐẨY XỬ LÝ NỢ XẤU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2017

CHÍNH THỨC HÓA HỘ KINH DOANH, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2017

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP TRONG VIỆC ĐẢM BẢO ATTP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/06/2017

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2017

SỬA ĐỔI LUẬT TỐ CÁO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/06/2017

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: CẦN SỬA ĐỔI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/05/2017

MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2017

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2017

KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP NÚP BÓNG CÁC DỰ ÁN KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/05/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/05/2017

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2017

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/05/2017

PHÂN ĐỊNH VÙNG NÚI VÀ VÙNG DÂN TỘC, HIỆU QUẢ TỪ MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/05/2017

ĐỪNG ĐỂ CÁC NHÀ XUẤT BẢN "ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ" TRONG CUỘC CHIẾN VỚI SÁCH LẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, CẦN NỖ LỰC TỪ CHÍNH BẢN THÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2017