TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

DỰ THẢO LUẬT TRỒNG TRỌT: CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐỀ RA
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔04/06/2018

Mặc dù đã được coi là một “cường quốc” về xuất khẩu nông sản, song thực tế cho thấy hiện có đến 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến còn hạn chế, chất lượng và giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác....

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CẦN ĐÒN BẨY CHÍNH SÁCH
👤Kim Thoa - Trương Tùng 🕔22/05/2018

Nền khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn và vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới và khu vực, cần cú hích mạnh mẽ hơn nữa về chính sách để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển,...

SÁCH GIÁO KHOA MỚI VÀ NHỮNG MONG MỎI TỪ NHIỀU PHÍA
👤truyền hình quốc hội Việt Nam 🕔21/05/2018

Thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới là nhu cầu tất yếu trước những bước tiến của trí tuệ nhân loại, sự đổi thay của đời sống văn hóa xã hội và của tư duy....

BẢO TỒN DI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NHÌN LẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/05/2018

Di sản, di tích lịch sử văn hóa là vẻ đẹp của tự nhiên hay từ đôi bàn tay của con người mang thông điệp, sức sáng tạo, ý thức xã hội, đời sống tinh thần, tâm linh của thế hệ trước lưu truyền cho thế hệ sau....

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ SƯ PHẠM
👤Phan Hằng - Anh Tuấn - Cao Hoàng 🕔15/05/2018

27.75 điểm cho 3 môn không nhân hệ số mới đủ điểm vào trường. Đó không phải là câu chuyện của các trường khối công an, quân đội hay Y dược, kinh tế mà là sư phạm....

TÀ ĐẠO HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI - GIEO RẮC TAI ƯƠNG XUỐNG CÁC GIA ĐÌNH
👤Kim Thoa - Lê Cường - Hồng Dũng 🕔07/05/2018

Hội thánh của đức Chúa trời là một tổ chức tự xưng tại Việt Nam hoạt động đội lốt tôn giáo, chưa hề được pháp luật thừa nhận. Hoạt động một cách lén lút, tinh vi và mờ ám....

XẾP HẠNG ĐẠI HỌC VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
👤Phan Hằng - Anh Tuấn - Cao Hoàng 🕔02/05/2018

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2018

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/04/2018

PHÁT TRIỂN ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG THỂ LÀM THEO KIỂU DÒ ĐƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2018

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt lần đầu tiên ra đời và đã qua 14 lần lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và thảo luận lần 1 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, nhưng đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau trong phát triển mô hình kinh tế và hành chính tại các đơn vị này.

DƯỢC LIỆU TRÔI NỔI- TIỀN MẤT, TẬT VẪN MANG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2018

VẪN CÒN TRẺ KHUYẾT TẬT BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/04/2018

ĐÀO TẠO NGHỀ ĐỂ CUNG ĐÁP ỨNG CẦU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2018

NHIỀU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI CÔNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2018

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

Đầu tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi công bố quyết định thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường khóa 3 nhiệm kỳ 2018 -2023 với 25 thành viên. Theo GS.TS Nguyễn Quang Kim....