TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2018

Có thể nói, 5- 6 năm trở lại đây, với sự ra đời của hàng loạt các cụm rạp chiếu hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều bộ phim nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước hấp dẫn cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực phát hành và phổ biến phim......

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- TỪ TUYỂN SINH SANG TUYỂN DỤNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2018

Là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cũng là năm đầu tiên quản lý GDNN được thống nhất về một đầu mối là Bộ LĐ-TB&XH....

ĐỂ KHÔNG AI PHẢI Ở LẠI PHÍA SAU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2018

Chúng mình không cần phải học giỏi làm gì đâu, bởi học giỏi thì sẽ ra trường sớm, mà ra trường biết làm gì bây giờ vì không ai muốn nhận bọn mình cho dù mình có học giỏi hay không?'' Đây là lời tâm sự của không ít học sinh khuyết tật....

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 02-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/01/2018

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 25-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 24-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 21-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 04-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/12/2017

THỂ DỤC THỂ THAO QUÀN CHÚNG NỀN TẢNG THỂ THAO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/11/2017

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2017

Mô hình kinh tế hợp tác đang là khu vực có vai trò vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là trong phát triển kinh tế hộ nông nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế và chính trị xã hội .

HIỆU QUẢ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/11/2017

ĐỂ CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN KHÓI THUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2017

ĐẦU TƯ CÔNG- THÁO GỠ NÚT THẮT ĐỂ CHẮC MÀ KHÔNG CHẬM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2017

QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2017