TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

LUẬT QUY HOẠCH GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC NGÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/06/2017

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/06/2017

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ NGÀNH THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2017

CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2017

BẤT CẬP KHI THỰC HIỆN GIAO ĐẤT GIỮ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2017

THIẾU NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/06/2017

NGƯỜI CÓ HIV CÒN KHÓ KHĂN KHI BẢO VỆ QUYỀN LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2017

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ THÚC ĐẨY XỬ LÝ NỢ XẤU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2017

CHÍNH THỨC HÓA HỘ KINH DOANH, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2017

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP TRONG VIỆC ĐẢM BẢO ATTP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/06/2017

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2017

SỬA ĐỔI LUẬT TỐ CÁO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/06/2017

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: CẦN SỬA ĐỔI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/05/2017

MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2017

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2017