TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

PHÒNG CHỐNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2016

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2016

Lịch sử là một bộ môn có sứ mệnh giúp cho cộng đồng nhận thức dân tộc mình hình thành, ra đời như thế nào, phát triển ra sao, điểm mạnh, điểm yếu......

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/09/2016

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2016

Trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: thể chế chính sách, cộng đồng làm du lịch và việc xây dựng thương hiệu là 3 yếu tố làm nên sự thành công của du lịch....

THẤT NGHIỆP - BÀI TOÁN CHƯA CÓ LỜI GIẢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2016

CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/09/2016

Phát triển kinh tế và giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước....

GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HIỆN TẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2016

TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/08/2016

Hiện nay, mỗi năm tại Việt Nam có hàng nghìn kết quả nghiên cứu, sáng chế của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà sáng chế không chuyên... Nhưng việc thương mại hóa các sản phẩm, kết quả nghiên cứu còn hạn chế....

DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI): MỞ ĐƯỜNG CHO NGÀNH ĐƯỜNG SẮT PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/08/2016

Đường sắt Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp lâu đời của nước ta....

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THỜI HỘI NHẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2016

Luật Bảo vệ Người tiêu dùng đã ra đời được hơn 5 năm và theo đó đã có nhiều chuyển biến trong việc bảo vệ người tiêu dùng, tuy nhiên với việc ký kết các hiệp định thương mại tự do cùng với việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean,...

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/08/2016

Những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ theo cách truyền thống như thế này sẽ dần được thay thế bằng kênh bán lẻ hiện đại là chuỗi cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại. Theo dự báo đến năm 2020, thị phần bán lẻ hiện đại của Việt Nam sẽ tăng từ mức 25 % lên 40%....

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: GÓP PHẦN THỰC HIỆN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/08/2016

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/08/2016

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1076 thành lập Đoàn giám sát về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005 -2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới,...

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/08/2016

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng (bao gồm cả các vấn đề thương mại và phi thương mại), và mức độ cam kết rất cao (được đánh giá là FTA có mức độ cam kết cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam)....

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN ĐỂ THỰC THI CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH TPP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2016

Luật Công đoàn, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và nhiều luật khác được sửa đổi và ban hành trong thời gian vừa qua đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn....