TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP NÚP BÓNG CÁC DỰ ÁN KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/05/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/05/2017

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2017

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/05/2017

PHÂN ĐỊNH VÙNG NÚI VÀ VÙNG DÂN TỘC, HIỆU QUẢ TỪ MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/05/2017

ĐỪNG ĐỂ CÁC NHÀ XUẤT BẢN "ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ" TRONG CUỘC CHIẾN VỚI SÁCH LẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, CẦN NỖ LỰC TỪ CHÍNH BẢN THÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2017

XÂY DỰNG QUY ĐỊNH PHÙ HỢP NÂNG HIỆU QUẢ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2017

Năm 2016, hàng loạt các vụ việc “bổ nhiệm thừa cán bộ”, “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm người thân, người nhà”, “bổ nhiệm sai quy trình” hay “bổ nhiệm thần tốc” đã lần lượt bị đưa ra công luận....

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/04/2017

KINH TẾ VỈA HÈ VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2017

ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐÔNG BÀO DÂN TỘC TỪ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2017

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, NÊN TĂNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CHO CÁC CHỦ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2017

DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2017

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CỦA VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

Chúng ta đang sống trong thời đại mà internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích to lớn của internet thì tình trạng mất an toàn thông tin trên môi trường mạng đang là điều đáng báo động hiện nay....

CÔNG TÁC THỦY LỢI VỚI NÔNG NGHIỆP MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017