TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

SỬA ĐỔI LUẬT QUỐC PHÒNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2017

SẮP XẾP LẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIẢM THIỂU SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC TRƯỚC HẠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/10/2017

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI, GẮN KẾT QUỐC HỘI VỚI TUỔI TRẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/10/2017

LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN ĐỂ NGƯỜI DÂN SỐNG ĐƯỢC BẰNG NGHỀ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/09/2017

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/09/2017

TRẺ HÓA TỘI PHẠM, MỐI LO CỦA XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2017

LAO ĐỘNG TRẺ EM : NÓI NHIỀU MÀ KHÔNG CŨ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/09/2017

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ DÂN SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN VÀ MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 15-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2017

GIẢI PHÁP NÀO CHO CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN VÀ QUẢN LÝ CHỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2017

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN HẢI SẢN GẮN VỚI ĐẢM BẢO QPAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/09/2017

ĐÀO TẠO NGHỀ, MỤC TIÊU LỚN CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2017

LUẬT LƯU TRỮ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2017

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2017