TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

HẢI PHÒNG VỚI CÔNG TÁC "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/07/2017

MỸ PHẨM GIẢ - HỆ LỤY THẬT - VẤN ĐỀ NHỨC NHỐI CỦA XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/07/2017

NĂM ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA – NỖ LỰC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỒN ĐỌNG NGƯỜI CÓ CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/07/2017

2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2017), đây cũng là năm được ngành Lao động, Thương binh và Xã hội xác định là “Năm đền ơn, đáp nghĩa”....

TÒA ÁN NHÂN DÂN, CẢI CÁCH TƯ PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2017

BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ, CẦN CÓ CHẾ TÀI CỤ THỂ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/07/2017

GIẢI PHÁP NÀO THÚC ĐẨY CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ATVSLĐ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/07/2017

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực, nhưng đến nay các qui định của Luật và các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động được kỳ vọng giải quyết vẫn chưa có nhiều chuyển biến....

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/07/2017

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/07/2017

HÀNH LANG PHÁP LÝ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2017

NHỮNG HỆ LỤY TỪ KINH DOANH ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2017

THÁCH THỨC CỦA HÔN NHÂN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/06/2017

LUẬT QUY HOẠCH GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC NGÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/06/2017

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/06/2017

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ NGÀNH THỦY SẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2017

CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2017