TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - CHÚ TRỌNG KIỂM TOÁN VỀ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/10/2021

HIỆP ĐỊNH EVIPA LỢI THẾ ĐI TRƯỚC VÀ ĐỘNG LỰC MỚI CHO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/10/2021

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/10/2021

CÔNG NGHỆ SỐ - NỀN TẢNG THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH TRONG TƯƠNG LAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/10/2021

TỪ THIỆN VÀ CÂU CHUYỆN PHÁP LÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/10/2021

TẠO CƠ CHẾ MỞ CỬA THU HÚT ĐẦU TƯ CHO CÁC HÃNG PHIM TƯ NHÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2021

CẦN NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỂ CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2021

BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH - CẦN MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỦ VÀ MẠNH
👤LINH CHI - ĐỨC MINH 🕔29/09/2021

Công nghiệp điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa khai thác nhiều nguồn lực,...

BẢO HỘ NHÃN HIỆU VIỆT TẠI NƯỚC NGOÀI - CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ
👤LINH CHI - THẾ ANH 🕔29/09/2021

Bảo hộ nhãn hiệu là yêu cầu song hành với việc mở rộng thị trường của các doanh nghiệp khi muốn tham gia vào các sân chơi lớn của quốc tế. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều nhãn hiệu và các doanh nghiệp của Việt Nam chưa chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài....

CẦN NÂNG CAO THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
👤Hải Yến 🕔28/09/2021

BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH- CẦN MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỦ VÀ MẠNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/09/2021

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐỒNG HÀNH TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2021

Nghị quyết 120 của Quốc hội khoá XIV phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành hơn 1 năm qua và đang trong quá trình triển khai thực hiện....

CẦN THAY ĐỔI CÁCH ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN ẢNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2021

BẢO HỘ NHÃN HIỆU VIỆT TẠI NƯỚC NGOÀI – CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2021

ĐỔI MỚI BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2021