TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
👤Phan Hằng - Kim Thanh- Cao Hoàng - Hồng Dũng 🕔11/09/2019

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan. Thực trạng này cho thấy bài toán về chất lượng nguồn nhân lực là thách thức lớn đối với Việt Nam....

NSND, NSƯT VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI VỀ CHÍNH SÁCH CHO KHÁT KHAO TRUYỀN NGHỀ
👤Đỗ Bích Nhung 🕔09/09/2019

AN TOÀN LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC: CÓ LUẬT NHƯNG THỰC HIỆN CHƯA NGHIÊM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/09/2019

Mặc dù Luật An toàn vệ sinh lao động đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến khu vực phi chính thức....

SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/09/2019

Sau gần 10 năm đi vào đời sống những quy định về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã thể hiện nhiều vướng mắc như: vẫn còn bỏ sót một số nhóm đối tượng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ khám chữa bệnh của Việt Nam không phù hợp với thông lệ quốc tế,...

CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM BẢO VỆ CHỦ QUYỂN, QUYỀN CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA TRÊN BIỂN BẰNG BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT
👤Hải Điệp 🕔03/09/2019

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
👤Như Thảo 🕔02/09/2019

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

ĐẠO TẠO NGHỀ LÀM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
👤Nguyễn Tùng 🕔31/08/2019

Đào tạo và trang bị kiến thức về làm du lịch cộng đồng dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương cho người dân được xem là hướng đi bền vững giúp nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn tại những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch sinh ...

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/08/2019

CÔNG TÁC THU THUẾ CỦA HẢI QUAN KHÁNH HÒA
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔28/08/2019

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
👤Như Thảo - Minh Công 🕔24/08/2019

Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kể từ khi Bác Hồ lấy ngày 27/7 là ngày Thương binh - Liệt sỹ....

HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM TRA PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
👤Bích Liên - Minh Công - Ninh Tùng 🕔21/08/2019

HẢI QUAN KHÁNH HÒA CẢI CẢCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔13/08/2019

TĂNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LOẠI II - ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2019

Kể từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành vào năm 2016, quy định các xã loại II như thị trấn Đu của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn một vị trí Phó Chủ tịch UBND xã, đó là lý do mà không chỉ UBND thị trấn Đu mà nhiều địa phương khác trên cả nước đang gặp khó khăn trong tổ chức,...

ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC THÙ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/08/2019

Thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như qua quá trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này trong thời gian qua cho thấy cần phải tích hợp các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu gọn đầu mối, tránh sự dàn trải,...

GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG DÒNG SÔNG ĐANG BỊ BỨC TỬ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/08/2019

Với đặc điểm nền văn minh lúa nước, từ bao đời nay, những dòng sông đã luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn nước bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; nhiều dòng sông còn mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú....