TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2017

SỬA ĐỔI LUẬT TỐ CÁO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/06/2017

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: CẦN SỬA ĐỔI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/05/2017

MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2017

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2017

KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP NÚP BÓNG CÁC DỰ ÁN KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/05/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 15-05-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/05/2017

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2017

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/05/2017

PHÂN ĐỊNH VÙNG NÚI VÀ VÙNG DÂN TỘC, HIỆU QUẢ TỪ MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/05/2017

ĐỪNG ĐỂ CÁC NHÀ XUẤT BẢN "ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ" TRONG CUỘC CHIẾN VỚI SÁCH LẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, CẦN NỖ LỰC TỪ CHÍNH BẢN THÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2017

XÂY DỰNG QUY ĐỊNH PHÙ HỢP NÂNG HIỆU QUẢ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2017

Năm 2016, hàng loạt các vụ việc “bổ nhiệm thừa cán bộ”, “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm người thân, người nhà”, “bổ nhiệm sai quy trình” hay “bổ nhiệm thần tốc” đã lần lượt bị đưa ra công luận....

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/04/2017

KINH TẾ VỈA HÈ VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2017