TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

HIỂM HỌA TỪ NHỮNG ĐƯỜNG NGANG DÂN SINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2016

CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA, ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT THỦY LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2016

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2016

LUẬT QUY HOẠCH, MỘT YÊU CẦU BỨC THIẾT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/11/2016

QUYỀN THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/10/2016

Hiện nay, chủ trương của Đảng và những quy định của Nhà nước đã tạo ra một hành lang pháp lý để cho tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục,...

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC, CÁC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2016

BÁO CHÍ LÀ KÊNH THÔNG TIN HAI CHIỀU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2016

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/10/2016

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 95 % tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay....

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2016

Trong các hoạt động của Quốc hội thì tiếp xúc cử tri là hình thức thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa người đại biểu Quốc hội và cử tri một cách rõ ràng nhất, đây là trách nhiệm đồng thời cũng là quyền quan trọng của Đại biểu Quốc hội được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận....

CẢI CÁCH TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ OAN SAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2016

CÁC TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ OAN SAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2016

Vừa qua, tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi)....

HƠN 19.000 QUY HOẠCH CÁC LOẠI, CHỒNG CHÉO VÀ LÃNG PHÍ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/09/2016

PHÒNG CHỐNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2016

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2016

Lịch sử là một bộ môn có sứ mệnh giúp cho cộng đồng nhận thức dân tộc mình hình thành, ra đời như thế nào, phát triển ra sao, điểm mạnh, điểm yếu......

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/09/2016