TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/04/2017

KINH TẾ VỈA HÈ VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2017

ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐÔNG BÀO DÂN TỘC TỪ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2017

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, NÊN TĂNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CHO CÁC CHỦ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2017

DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2017

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CỦA VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

Chúng ta đang sống trong thời đại mà internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích to lớn của internet thì tình trạng mất an toàn thông tin trên môi trường mạng đang là điều đáng báo động hiện nay....

CÔNG TÁC THỦY LỢI VỚI NÔNG NGHIỆP MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017

NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÚT NGẮN THỜI GIAN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN TOÀN QUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/04/2017

HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG - HỦ TỤC VÀ NHỮNG BI KỊCH SỐ PHẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2017

DẸP LẤN CHIẾM VỈA HÈ - MỘT PHÉP THỬ ĐỐI VỚI Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/03/2017

Đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại lề đường đô thị văn minh sạch đẹp là một chiến dịch không hề dễ nhưng không phải không thực hiện được. Những quy định rõ ràng của pháp luật và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là điều kiện “cần” để có thể lập lại trật tự, giành lại vỉa hè cho người đi bộ....

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: PHÒNG TRÁNH RỦI RO TÀI CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/03/2017

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, trong đó thuế thu nhập cá nhân là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành thuế đề cập chung bắt buộc cũng góp một phần quan trọng để tạo nguồn tài chính cho nhà nước....

LUẬT HÓA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2017

Công tác xã hội là nghề cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sứ mệnh của nghề công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và bất bình đẳng....

QUẢN LÝ THEO NGUY CƠ VÀ RỦI RO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/03/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG 22-03-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/03/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 19-3-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/03/2017