TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN
👤Hải Điệp - Phan Xanh - Minh Quyên 🕔21/04/2015

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội....

ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
👤Hải Điệp - Quang Anh 🕔23/03/2015

Một trong những nguyên tắc rất được chú ý và quán triệt trong quá trình xây dựng dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi là đẩy mạnh và coi việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá của hoạt động xét xử....