TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỬ TRI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2016

Ngày 22-5-2016 là ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc....

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ TRÊN CÁC KÊNH THÔNG TIN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2016

Trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành công của cuộc bầu cử. Ngay khi Quốc hội công bố Nghị quyết về Ngày bầu cử, công tác tuyên truyền đã được bắt đầu và tập trung mạnh mẽ....

QUYỀN CỬ TRI TRONG BẦU CỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2016

Ngày 22-5-2016 là ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc....

BẦU CỬ 2016: KHÔNG THỜ Ơ VỚI QUYỀN CÔNG DÂN CỦA MÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/05/2016

Chỉ có ít ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 sẽ diễn ra. Mỗi cử tri đều có quyền bỏ 1 lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND. “Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay”......

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ: ĐỂ CỬ TRI CÓ NHIỀU THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG CỬ VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/05/2016

Qua mỗi kỳ bầu cử, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm thế nào để tìm được người đủ tài đủ đức bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Yếu tố quyết định cuối cùng chỉ có thể là dựa vào sự sáng suốt của cử tri trong việc sử dụng lá phiếu của mình....

VẬN ĐỘNG BẦU CỬ: ĐỂ CỬ TRI CÓ NHIỀU THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG CỬ VIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/05/2016

Qua mỗi kỳ bầu cử, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm thế nào để tìm được người đủ tài đủ đức bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Yếu tố quyết định cuối cùng chỉ có thể là dựa vào sự sáng suốt của cử tri trong việc sử dụng lá phiếu của mình....

XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐỂ TẠO LÒNG TIN TRONG CỬ TRI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/05/2016

Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đang đến gần, các ứng cử viên đang bước vào giai đoạn quan trọng là quá trình vận động bầu cử, tiếp cận các cử tri của mình để trình bày chương trình hành động của mình khi tham gia ứng cử....

NGĂN CHẶN THỰC PHẨM KHÔNG AN TOÀN - CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT TỪ GỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/05/2016

Rau tưới rửa bằng nước ô nhiễm, hoa quả ngâm tẩm hóa chất, thịt bò được làm giả, nuôi heo bằng chất tạo nạc Salbutamol, măng, dưa muối ngâmbằng chất vàng ô…Hàng loạt vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng bị phanh phui....

ĐẢM BẢO QUYỀN BẦU CỬ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/05/2016

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015....

LUẬT DƯỢC (SỬA ĐỔI) ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC TRONG NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/05/2016

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, với 88,06% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dược (sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017....

NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ CỦA VIỆT NAM SAU 8 NĂM GIA NHẬP WTO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/04/2016

Nhằm đánh giá một cách chính xác và khách quan về “Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO”, thời gian qua, Ủy ban thường Quốc hội đã tổ chức nhiều đoàn giám sát làm việc với 02 bộ, ngành, 08 tỉnh, thành phố và 15 doanh nghiệp,...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, MINH BẠCH HÓA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2016

Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách hành chính ở nước ta đã được đề cập trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khoá VII, Hội nghị Trung ương 3 và 7 khoá VIII, trong các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX và X....

CỬ TRI TRẺ VỚI LÁ PHIẾU CỦA MÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2016

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày hội lớn của dân tộc, là ngày để công dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ, quyền chính trị cơ bản của mình....

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC : ĐÒI HỎI CƠ BẢN ĐỂ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/04/2016

Luật Giáo dục Đại học được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội Khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Trong những điểm mới của Luật Giáo dục đại học, việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học được quan tâm nhiều nhất....

LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI): NỀN TẢNG PHÁP LÝ VỮNG CHẮC ĐỂ BÁO CHÍ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/04/2016

Nhằm đáp ứng hơn nữa sự phát triển của báo chí trong thời đại mới, Luật báo chí được đưa ra sửa đổi, lấy ý kiến đóng góp và vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13....