TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

LỪA ĐẢO TRỤC LỢI TRONG DỊCH BỆNH LÀ TỘI ÁC
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔19/09/2021

AN NINH NGUỒN NƯỚC, VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TẠI TÂY NGUYÊN
👤Duy Hòa - Việt Bảo 🕔17/09/2021

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình từ nghị trường cuộc sống của Truyền hình Quốc hội Việt Nam! Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động bất lợi lớn nhất từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đối diện nhiều thách thức đe dọa an ninh nguồn nước....

NHÌN RA THẾ GIỚI ĐỂ TÌM BƯỚC ĐI CHO CHÍNH MÌNH
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔17/09/2021

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHÚ TRỌNG KIỂM TOÁN VỀ MÔI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2021

NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Kim Liên - Nguyễn Hiệp 🕔15/09/2021

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, nhiều nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Lắk là người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đi sâu, đi sát, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương....

NGOẠI GIAO VACCXIN - DẤU ẤN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔14/09/2021

VAI TRÒ CƠ QUAN DÂN CỬ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔11/09/2021

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG _ ĐÓN ĐẦU KINH TẾ KHU VỰC ĐBSCL
👤Hải Linh - Anh Tuấn 🕔11/09/2021

iệt Nam với trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất là ĐBSCL, đóng góp hàng năm là 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây; 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng xuất khẩu của cả nước....

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ ?
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔10/09/2021

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH PHIM ONLINE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

CẦN CHẤM DỨT BỆNH NHỜN LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔08/09/2021

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔07/09/2021

CẦN CỤ THỂ HÓA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH
👤Phan Hằng - Hồng Dũng - Cao Hoàng 🕔07/09/2021

Yêu cầu đặt ra khi sửa đổi Luật Điện ảnh là khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; quy định cụ thể các nội dung đã được kiểm chứng trong thực tiễn, có tính ổn định cao; các chính sách đề xuất mới cần được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng....

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: HƯỚNG TỚI TẦM NHÌN DÀI HẠN
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔06/09/2021

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔05/09/2021