TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

CHẤT VẤN VÀ BƯỚC CHUYỂN SAU CHẤT VẤN
👤Hải Điệp - Lê Anh 🕔15/06/2015

Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu với cử tri của mình....

ĐẢM BẢO QUYỀN ĐƯỢC HỌC TẬP CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/06/2015

Trong số hơn 90 triệu người dân Việt Nam hiện nay, có 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Học tập là điều kiện tốt nhất giúp họ có cơ hội vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đó cũng là nỗi khát khao của đông đảo những người khuyết tật trong cả nước....

LUẬT THỐNG KÊ SỬA ĐỔI - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ
👤Hải Điệp - Lệ Hồng 🕔01/06/2015

Công tác thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp thông tin thống kê giúp Chính phủ hoạch định và điều hành các chính sách thúc đẩy sự tăng trưởng,...

HỖ TRỢ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤Hải Điệp - Hà My 🕔27/05/2015

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Giải quyết việc làm, duy trì việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.

ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN
👤Hải Điệp - Phan Xanh - Minh Quyên 🕔21/04/2015

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội....

ĐẢM BẢO NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
👤Hải Điệp - Quang Anh 🕔23/03/2015

Một trong những nguyên tắc rất được chú ý và quán triệt trong quá trình xây dựng dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi là đẩy mạnh và coi việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá của hoạt động xét xử....