TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM BẢO VỆ CHỦ QUYỂN, QUYỀN CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA TRÊN BIỂN BẰNG BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT
👤Hải Điệp 🕔03/09/2019

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
👤Như Thảo 🕔02/09/2019

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

ĐẠO TẠO NGHỀ LÀM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
👤Nguyễn Tùng 🕔31/08/2019

Đào tạo và trang bị kiến thức về làm du lịch cộng đồng dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương cho người dân được xem là hướng đi bền vững giúp nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn tại những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch sinh ...

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/08/2019

CÔNG TÁC THU THUẾ CỦA HẢI QUAN KHÁNH HÒA
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔28/08/2019

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
👤Như Thảo - Minh Công 🕔24/08/2019

Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kể từ khi Bác Hồ lấy ngày 27/7 là ngày Thương binh - Liệt sỹ....

HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM TRA PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
👤Bích Liên - Minh Công - Ninh Tùng 🕔21/08/2019

HẢI QUAN KHÁNH HÒA CẢI CẢCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔13/08/2019

TĂNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LOẠI II - ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2019

Kể từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành vào năm 2016, quy định các xã loại II như thị trấn Đu của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn một vị trí Phó Chủ tịch UBND xã, đó là lý do mà không chỉ UBND thị trấn Đu mà nhiều địa phương khác trên cả nước đang gặp khó khăn trong tổ chức,...

ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC THÙ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/08/2019

Thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như qua quá trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này trong thời gian qua cho thấy cần phải tích hợp các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu gọn đầu mối, tránh sự dàn trải,...

GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG DÒNG SÔNG ĐANG BỊ BỨC TỬ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/08/2019

Với đặc điểm nền văn minh lúa nước, từ bao đời nay, những dòng sông đã luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn nước bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; nhiều dòng sông còn mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú....

SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Lệ Hồng 🕔30/07/2019

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng....

PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN CẤP XÃ , HUYỆN - KHÓ KHĂN TỪ TRONG CHÍNH SÁCH
👤daoanhthu 🕔24/07/2019

Chương trình đề cập đến những khó khăn trong việc phát triển thư viện ở cấp cơ sở như xã, huyện

HỌC NGHỀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ CÓ VIỆC LÀM
👤Phan Hằng - Cao Hoàng 🕔14/07/2019

Trước đây xã hội ta coi trọng tấm bằng đại học, chuộng hình thức học ĐH với suy nghĩ ra trường có việc nhẹ, lương cao… nhưng những năm gần đây,...

GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2019

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, giáo dục trực tuyến đang là một xu thế bùng nổ trên thế giới. Hàng trăm trường đại học hàng đầu trên thế giới hiện nay đều tập trung phát triển mạnh giáo dục trực tuyến....