TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN NHANH CHÓNG GIẢI QUYẾT BỨC XÚC CỦA CỬ TRI CẢ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: PV XUÂN PHÁT TRAO ĐỔI BÊN LỀ CÙNG ĐB PHẠM VĂN HÒA - ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2019

PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
👤Hải Yến 🕔23/10/2019

Trên thế giới và tại Việt Nam Trí tuệ nhân tạo được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều Quốc gia bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội....

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Lệ Hồng 🕔21/10/2019

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới “có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, văn hoá thể hiện rõ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu,...

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM - NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
👤BÍCH LIÊN - ANH TUẤN - NINH TÙNG 🕔14/10/2019

CHƯA TÌM RA CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN AMIĂNG TRẮNG
👤Truyền hình Quốc hội 🕔12/10/2019

Theo lộ trình được Bộ xây dựng đề xuất với chính phủ từ năm 2023 sẽ chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng (hay còn gọi là Fibro ximăng) do lo ngại amiăng trắng độc hại và là tác nhân gây ung thư đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế cảnh báo rất nhiều lần....

TĂNG CƯỜNG , GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2019

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
👤Phan Hằng - Cao Hoàng - Trí Dũng 🕔09/10/2019

Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN. Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và tạo việc làm bền vững cho người lao động được kỳ vọng sẽ đem lại những bứt phá mới trong giáo dục nghề nghiệp....

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
👤Hải Điệp 🕔07/10/2019

VAI TRÒ CỦA THỦ TỤC TỐ TỤNG TRONG XÉT XỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/10/2019

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/10/2019

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội gây nhức nhối cho nhân loại để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người nhất là đối với phụ nữ và trẻ em....

GIẢI PHÁP TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN GIẢI QUYẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2019

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ y tế và lộ trình để thực hiện. Đến nay giá dịch vụ y tế đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương....

TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2019

Quỹ Bảo hiểm Y tế đã góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính Y tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ Y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, Bảo hiểm Y tế mới chỉ tập trung cho quá trình điều trị mà chưa chú trọng trong công tác phòng bệnh....

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔23/09/2019

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
👤Phan Hằng - Kim Thanh- Cao Hoàng- Hồng Dũng 🕔20/09/2019

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cộng thêm yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế đòi hỏi nguồn nhân lực phải có khả năng thích ứng nhanh, đồng thời kiến thức, kỹ năng của người lao động phải luôn được đổi mới....