TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2021

NHÌN LẠI 1 NĂM THỰC HIỆN EVFTA NHIỀU NGÀNH HƯỞNG LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/09/2021

NHÌN LẠI 1 NĂM THỰC HIỆN EVFTA NHIỀU NGÀNH HƯỞNG LỢI

GỠ VƯỚNG CHO LAO ĐỘNG TỰ DO TIẾP GÓI HỖ TRỢ 26.000 TỶ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/09/2021

CHỐNG LÃNG PHÍ ĐỂ THÊM NGUỒN LỰC CHỐNG DỊCH COVID VÀ DẢM BẢO MỤC TIÊU KÉP
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔02/09/2021

LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI TRONG DỊCH BỆNH : CẦN PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2021

ĐỂ GÓI ASXH LÀ BỆ ĐỠ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG VỰC DẬY SAU ĐẠI DỊCH
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔30/08/2021

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025: HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN
👤Thanh Nga 🕔28/08/2021

Với 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025....

QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH NHANH, KỊP THỜI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
👤Thanh Nga 🕔28/08/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm ở nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội,...

RÚT NGẮN THỜI GIAN NHƯNG VẪN BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/08/2021

BỨC TRANH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/07/2021

Năm 2021, cũng như nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế của nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19....

LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN, TỪ XA- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/07/2021

Đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu trong hơn 1 năm vừa qua đã khiến cho nhiều quốc gia phải áp đặt các biện pháp phong tỏa, hạn chế tiếp xúc, khiến cuộc sống của người dân nhiều nước trên thế giới bị đảo lộn, trong đó có Việt Nam....

BƯỚC TIẾN MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
👤Khắc Phục - Minh Công - Ngọc Tuấn 🕔12/07/2021

Theo Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, công tác quản lý cư trú được chuyển từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử” thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mã số định danh cá nhân....

XÂY DỰNG LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - TỪNG BƯỚC THỂ CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN
👤Bích Liên - Như Huỳnh - Khánh Hoàng - Cao Hoàng 🕔09/07/2021

Tại phiên họp thứ 57 của UBTVQH vừa qua, UBPL tán thành với sự cần thiết ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường,...

GIÁM SÁT KHÔNG PHẢI LÀ KÍNH CHUYỂN ĐƠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/07/2021

QUYẾT LIỆT ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
👤HẢI YẾN 🕔01/07/2021