TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

KHÓ KHĂN VÀ HƯỚNG ĐI TRONG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2019

Tìm hướng giải quyết trong cơ hội việc làm cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chính là góp phần nâng cao vị thế của lực lượng lao động nữ 53 dân tộc thiểu số, để họ được bình đẳng tham gia vào quá trình xây dựng kinh tế bằng sức lao động của chính mình.

PHÂN LUÔNG HỌC SINH CẦN CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP
👤Phan Hằng - Cao Hoàng 🕔18/05/2019

Nhiều năm qua, chúng ta vẫn loay hoay với bài toán phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhưng kết quả chưa được như mong muốn....

CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM - GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
👤Linh Chi - Xuân Đông 🕔02/05/2019

THỰC HỌC, THỰC HÀNH: YÊU CẦU BẮT BUỘC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
👤Phan Hằng - Cao Hoàng - Trí Dũng 🕔25/04/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có các cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương....

CÒN NHIỀU RÀO CẢN PHÁT HUY QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
👤Thanh Nga - Như Thảo 🕔22/04/2019

Để phát huy quyền lao động của Người khuyết tật, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam “không ai bị bỏ lại phía sau”, để những chủ trương rất nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho Người Khuyết tật được triển khai vào thực tế,...

LUẬT KIẾN TRÚC: NÂNG CAO VAI TRÒ KIẾN TRÚC SƯ TRONG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
👤Thanh Nga 🕔22/04/2019

Luật Kiến trúc được xây dựng với mục đích tạo công cụ pháp lý có hiệu lực cao để điều chỉnh cơ bản quá trình phát triển và tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc....

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ
👤Bích Liên 🕔16/04/2019

LIÊN THÔNG THƯ VIỆN TRONG THỜI KỲ MỚI
👤NHẬT THẢO - MINH CÔNG 🕔16/04/2019

BẢN SẮC VĂN HÓA TRONG KIẾN TRÚC VIỆT NAM
👤BÍCH NHUNG - HỒNG DŨNG - ANH TUẤN 🕔16/04/2019

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI RƯƠU BIA : XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỂ TÌM SỰ ĐỒNG THUẬN
👤BÍCH NHUNG 🕔11/04/2019

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ HÀNH NGHỀ CỦA KIẾN TRÚC SƯ
👤Nguyễn Tùng - Xuân Đông 🕔02/04/2019

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả và đưa nền kiến trúc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, xứng tầm thì Luật kiến trúc sẽ là hành lang pháp lý cho kiến trúc, đội ngũ kiến trúc sư phát triển, vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước được nâng cao đưa hoạt động kiến trúc đi vào nền nếp,...

NGÀNH HẢI QUAN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÔNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
👤Hà Lan - Lê Cường 🕔31/03/2019

SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014, PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP
👤THQH 🕔23/03/2019

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp chính thức được Quốc hội ban hành, ngày 1-7-2015 Luật doanh nghiệp chính thức có hiệu lực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp ....

BẢO TỒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TRONG THỜI KỲ CM 4.0
👤THU TRANG - ANH TUẤN - NINH TÙNG 🕔19/03/2019

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI
👤Diệu Linh 🕔13/03/2019