TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

ƯU TIÊN GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
👤Hải Yến 🕔30/06/2021

NỖ LỰC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VẮC XIN TẠI VIỆT NAM
👤Hải Yến 🕔30/06/2021

COVID 19 - CHẤT XÚC TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM
👤Hải Yến 🕔30/06/2021

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRƯỚC MÙA MƯA BÃO
👤BÍCH HẠNH - THÙY LINH - ANH TUẤN - VŨ HIẾU 🕔21/06/2021

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: HƯỚNG ĐI MỚI CHO TIÊU THỤ NÔNG SẢN
👤Hải Yến 🕔16/06/2021

VẢI THIỀU LỤC NGẠN BẮC GIANG VÀ VAI TRÒ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
👤Hải Yến 🕔07/06/2021

THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ TỪ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT
👤Hải Yến 🕔07/06/2021

SỰ KẾ THỪA, TIẾP NỐI QUA CÁC NHIỆM KỲ BẦU CỬ
👤Thiện Đoan - Huyền My - Tùng Dương 🕔30/05/2021

NHÌN LẠI NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 2021 – 2026
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2021

Diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân,...

CHUẨN BỊ BẦU CỬ Ở XÃ MỚI SÁP NHẬP - PHÁT HUY HIỆU QUẢ TỪ CHỦ TRƯƠNG TINH GỌN BỘ MÁY
👤Bích Liên – Thu Trang - Ninh Tùng- Như Huỳnh - Ngọc Trang 🕔22/05/2021

Từ trước khi thực hiện đề án sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương đã sớm có phương án, trong đó tập trung chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp xã Khóa I; đồng thời gắn với nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026....

LỜI HỨA CỦA ỨNG CỬ VIÊN PHẢI CHÂN THÀNH VÀ CẦU THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2021

LINH HOẠT HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐẾN TỪNG ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÂN
👤Bích Liên – Ngô Trang - Ngọc Trang- Ninh Tùng - Như Huỳnh 🕔22/05/2021

THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN
👤Thiện Đoan - Tùng Dương - Văn Phi 🕔22/05/2021

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG
👤Hải Yến 🕔21/05/2021

NGƯỜI DÂN CẦN HIỂU QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM - TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ
👤Hải Yến 🕔19/05/2021