TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

HẢI QUAN KHÁNH HÒA CẢI CẢCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔13/08/2019

TĂNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LOẠI II - ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2019

Kể từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành vào năm 2016, quy định các xã loại II như thị trấn Đu của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn một vị trí Phó Chủ tịch UBND xã, đó là lý do mà không chỉ UBND thị trấn Đu mà nhiều địa phương khác trên cả nước đang gặp khó khăn trong tổ chức,...

ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC THÙ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/08/2019

Thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như qua quá trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này trong thời gian qua cho thấy cần phải tích hợp các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu gọn đầu mối, tránh sự dàn trải,...

GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG DÒNG SÔNG ĐANG BỊ BỨC TỬ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/08/2019

Với đặc điểm nền văn minh lúa nước, từ bao đời nay, những dòng sông đã luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn nước bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; nhiều dòng sông còn mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú....

SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Lệ Hồng 🕔30/07/2019

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng....

PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN CẤP XÃ , HUYỆN - KHÓ KHĂN TỪ TRONG CHÍNH SÁCH
👤daoanhthu 🕔24/07/2019

Chương trình đề cập đến những khó khăn trong việc phát triển thư viện ở cấp cơ sở như xã, huyện

HỌC NGHỀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ CÓ VIỆC LÀM
👤Phan Hằng - Cao Hoàng 🕔14/07/2019

Trước đây xã hội ta coi trọng tấm bằng đại học, chuộng hình thức học ĐH với suy nghĩ ra trường có việc nhẹ, lương cao… nhưng những năm gần đây,...

GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2019

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, giáo dục trực tuyến đang là một xu thế bùng nổ trên thế giới. Hàng trăm trường đại học hàng đầu trên thế giới hiện nay đều tập trung phát triển mạnh giáo dục trực tuyến....

LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT TRÊN BIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/07/2019

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ CHẾ TẠO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔24/06/2019

THÊM GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ TIẾP CẬN VỚI DỊCH VỤ KẾ TOÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2019

Để kê khai thuế, một doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay buộc phải thuê hai đơn vị: một đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế và một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Chi phí tăng lên, rủi ro tiềm ẩn....

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - VẤN ĐỀ CÒN NHIỀU BỎ NGỎ
👤Đào Anh Thư 🕔10/06/2019

Chương trình đề cập đến lĩnh vực kiểm toán năng lượng và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN HÙNG HẬU , VỮNG MẠNH , CHẤT LƯỢNG CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/06/2019

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI CỦA CỬ TRI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/06/2019

Quá trình soạn thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đã diễn ra trong gần hai nhiệm kỳ Quốc hội do có nhiều ý kiến khác nhau, hài hòa lợi ích hay kiên quyết lấy mục tiêu sức khỏe của người dân làm đầu là một bài toán khó, một thách thức....

KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO VIỆT NAM - TỪNG BƯỚC THÁO GỠ NHỮNG RÀO CẢN
👤Bích Liên - Xuân Đông - Ninh Tùng - Nguyễn Duy 🕔30/05/2019