TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

CÔNG TÁC LẬP PHÁP VÀ NHỮNG DỰ ÁN LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2019

Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Đây cũng là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Năm 2018 đã khép lại với hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội khóa XIV....

CHUNG TAY ĐỂ HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VƠI BỚT NHỮNG NỖI LO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2019

Ở những ngôi trường PTDT nội trú, hoàn cảnh éo le như Nguyễn Thu Hiền không phải là hiếm và tựu chung trong ấy là hình ảnh của những bản làng nghèo khó, của những mẹ cha tần tảo, lam lũ và những đứa trẻ như Hiền chỉ có con đường duy nhất là học tập để vươn lên thoát nghèo....

BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ: GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
👤Hiền Trang 🕔11/02/2019

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta....

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/02/2019

Năm 2019, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT là đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, có các công trình trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua....

NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
👤Phạm Cường - Quang Dũng 🕔01/02/2019

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ VÀ NHỮNG MONG MỎI CÒN ĐÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Những khó khăn mà nhiều trường PTDT bán trú ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của cả đất nước đang gặp phải không chỉ nằm ở việc thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng không đảm bảo, mà đằng sau đó là biết bao nỗi niềm của thầy và trò, về mong mỏi tạo dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp hôm nay,...

CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN: MỞ RA CƠ HỘI HỌC TẬP - NỐI DÀI ƯỚC MONG DỰNG XÂY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Cùng là con em dân tộc thiểu số được đi học theo diện cử tuyển, nhưng sau khi tốt nghiệp, Bàn Tài Quý được sắp xếp việc làm ngay tại địa phương. Còn Hoàng Thị Hạnh phải chạy vạy đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Ba năm sau ngày tốt nghiệp, Hạnh lấy chồng, sinh con....

ĐỂ BƯỚC CHÂN KHÔNG LỠ NHỊP TỚI TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2019

Luật Giáo dục hiện hành; Luật Phổ cập giáo dục tiểu học; Luật Trẻ em đều có các quy định để đảm bảo quyền được giáo dục của đồng bào các dân tộc thiểu số....

PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - ĐỪNG QUÊN TRẺ EM NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2019

ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA KHÔNG LÁI XE
👤Hoàng Yến - Nguyễn Hùng - Lê Quang 🕔27/12/2018

CẦN TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
👤Kim Yến - Cao Hoàng - Dương Âu 🕔26/12/2018

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc....

YÊU CẦU ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT KHI GIA NHẬP CPTPP
👤Nguyễn Tùng - Bích Hạnh - Xuân Đông - Anh Đức 🕔26/12/2018

Hiệp định CPTPP với mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường và điều kiện kinh doanh toàn cầu nói chung và các quốc gia trong khối nói riêng. Điều này vừa tạo ra những cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN
👤Đào Anh Thư 🕔25/12/2018

Chương trình có đề cập đến những vấn đề liên quan đến ý thức chấp hành vệ sinh an toàn lao động điện

NGHỊ ĐỊNH 46 NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG
👤Lê Huy 🕔24/12/2018

Kể từ khi nghị định 46 đi vào đời sống, tỉnh Hòa Bình là 1 trong nhiều địa phương trên cả nước đã có sự thay đổi rõ nét về tình hình an toàn giao thông và ý thức của người dân trong việc chấp hành luật.

NGÀNH HẢI QUAN VÀ GAM MÀU SÁNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Hà Lan - Lê Cường 🕔24/12/2018

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2465 ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính là 283.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 284....