TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tư vấn pháp luật số 85
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/05/2016

Tư vấn pháp luật số 83
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/04/2016

Khách mời: Luật sư Phạm Ngọc Minh, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Hội

Tư vấn pháp luật số 81
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/04/2016

Tư vấn pháp luật số 80
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2016

Khách mời: Luật sư Phạm Ngọc Minh, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Tư vấn pháp luật số 77
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/04/2016

Tư vấn pháp luật số 76
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2016

Tư vấn pháp luật số 75
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2016

Khách mời: Luật sư Đào Thị Liên - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Tư vấn pháp luật số 74
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2016

Tư vấn pháp luật số 73
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2016

Tư vấn pháp luật số 72
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/04/2016

Khách mời: Luật sư - Đào Thị Liên, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Tư vấn pháp luật số 65
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2016

Tư vấn pháp luật số 71
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2016

Tư vấn pháp luật số 77
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2016

Luật sư của bạn số 22
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2016

Tư vấn pháp luật số 76
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2016