TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 12/10 tư vấn về vấn đề hôn nhân và gia đình. Tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay là Luật sư Đào Ngọc Chuyền, phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 11/10 xin tư vấn về vấn đề thừa kế. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 9/10 tư vấn về vấn đề doanh nghiệp. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 7/10 xin tư vấn về vấn đề đất đai. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.