TƯ VẤN PHÁP LUẬT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 11
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 23/10 xin tư vấn về vấn đề phân chia tài sản thừa kế. Tham dự chương trình có Luật sư Hoàng Huy Được, Phó Trưởng đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 21/10 xin tư vấn về những thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất. Tham gia chương trình có Luật sư Hoàng Huy Được, Phó Trưởng đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 9
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 19/10 xin được tư vấn về việc hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tham gia chương trình có Luật sư Hoàng Huy Được, Phó Trưởng đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 8
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 18/10 xin tư vấn về vấn đề hôn nhân và gia đình. Tham gia chương trình có Luật sư Đào Ngọc Chuyền, phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 7
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 16/10 xin tư vấn về vấn đề hôn nhân và gia đình. Tham gia chương trình có Luật sư Đào Ngọc Chuyền, phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 14/10 tư vấn về vấn đề hôn nhân và gia đình. Tham gia chương trình có Luật sư Đào Ngọc Chuyền, phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 12/10 tư vấn về vấn đề hôn nhân và gia đình. Tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay là Luật sư Đào Ngọc Chuyền, phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật ngày 11/10 xin tư vấn về vấn đề thừa kế. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 9/10 tư vấn về vấn đề doanh nghiệp. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT - SỐ 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/11/2015

Chương trình Tư vấn pháp luật 7/10 xin tư vấn về vấn đề đất đai. Tham gia chương trình có Luật sư Trương Thanh Đức, đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.