ĐỂ BIẾT CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HẬU COVID_19- DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 26/12/2020