DN VIỆT CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI GẶP SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG DO COVID 19

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 29/12/2020