HỢP ĐỒNG CÓ BỊ VÔ HIỆU KHI CÓ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG XẢY RA- LƯU Ý NÀO CHO DOANH NGHIỆP

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 24/12/2020