Chính phủ Anh vận động doanh nghiệp ủng hộ chiến lược Brexit của Thủ tướng

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 08/09/2017