Ấn Độ: Đồng Rupee tăng giá mạnh đe dọa tăng trưởng kinh tế

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam Thứ sáu, 8/9/2017