THỪA THIÊN – HUẾ: CẦN ĐẨY NHANH THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG CỨU HỘ PHONG ĐIỀN – ĐIỀN LỘC

Thực hiện: Tiểu Bảo - Hoàng Tín 08/09/2017