LẠNG SƠN: CÁC CHÙA ĐÌU HIU CẢNH NGƯỜI DU XUÂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,430

Ngày đăng: 12/02/2020

LẠNG SƠN: CÁC CHÙA ĐÌU HIU CẢNH NGƯỜI DU XUÂN

Kể từ khi dịch corona tại Việt Nam được công bố, nhiều đền chùa nổi tiếng linh thiêng rơi vào cảnh đìu hiu vắng lặng. Đền Kỳ Cùng, Chùa Thành và Chùa Tiên của TP. Lạng Sơn nhưng những ngày gần đây, cũng rơi vào cảnh vắng vẻ đến lạ thường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?