KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG: KIẾN NGHỊ THU HỒI TRÊN 44.580 TỶ ĐỒNG VÀ TRÊN 1.401 HA ĐẤT

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,147

Ngày đăng: 27/10/2020

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG: KIẾN NGHỊ THU HỒI TRÊN 44.580 TỶ ĐỒNG VÀ TRÊN 1.401 HA ĐẤT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?